Plánovaná odstávka elektřiny

27.04.2018
Plánovaná odstávka elektřiny
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které se bude konat: 17. 05. 2018.

17. 05. 2018 (07:00 - 11:30) - plánovaná odstávka č. 110060595181

Chlístov

Chlístov

25

Železný Brod

Vaněčkova

102 ,  228 ,  24 ,  266 ,  39 ,  46 ,  499 ,  553 ,  556 ,  70E

Železný Brod

238 

 

17. 05. 2018 (12:30 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060595182

Železný Brod

Těpeřská

241 ,  277 ,  281 ,  282 ,  360 ,  479 ,  781

Vrší

848

Železný Brod

330 

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. 

 

ČEZ Distribuce, a. s. 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00