SVS informuje o stavbě

02.05.2018
SVS informuje o stavbě
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Bzí, jež je část města Železný Brod, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 424 metrů.

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z litiny DN 80 mm, uvedeným do provozu v roce 1931, a úsekem z litiny DN 60 z roku 1932. Řady jsou již zastaralé, zkorodované a poruchové, z toho důvodu rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

Rekonstrukce bude probíhat v celkové délce 424,00 m, vč. přepojení všech stávajících vodovodních přípojek a propojení všech stávajících odbočujících řadů na hranici komunikace v trase rekonstrukce.

Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena z polyetylenového potrubí PE 100RC d90 (vodovodní řad „1“, PE 100RC d90 – 124,0 metrů, propojení stáv. vodovodů PE 100RC d90 – 16,0 metrů + přepojení přípojek 4 ks, vodovodní řad „2“, PE 100RC d90 – 300,0 metrů, propojení stáv. vodovodů PE 100RC d90 – 14,0 metrů, přepojení přípojek 13 ks). V celé délce se předpokládá provádění otevřeným výkopem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. dubna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce v těchto dnech začínají. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. května 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

 

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00