SVČ Mozaika Železný Brod informuje

13.05.2020
SVČ Mozaika Železný Brod informuje
Od 11. května 2020 je znovu otevřeno SVČ Mozaika Železný Brod.

Jednotlivé kroužky jsou otevírány dle zájmu a současných možností.  Aby mohlo dítě navštěvovat vybraný kroužek, je třeba vyplnit čestné prohlášení a přihlásit se e-mailem nebo telefonicky v SVČ Mozaika do 7. 5. 2020. V případě zájmu minimálního počtu dětí se kroužek otevře. Do vzniklé skupiny nebude možno vstupovat během dalších schůzek. Složení dětí bude neměnné do konce činnosti kroužku.

 

 

   Podmínky při činnosti v zájmovém kroužku                              

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do SVČ vstoupit.

Při první návštěvě SVČ je nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení

 

—Vstup do budovy SVČ je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům. Účastník bude u vchodu vyzvednut pracovníkem SVČ Mozaika.

—Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky1, 2.

—Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

—Účastníci jsou povinny dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do SVČ (popřípadě k vyřazení účastníka).

 

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do místnosti, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 

V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku3, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti4. V případě možnosti, budeme preferovat výuku venku.

 

Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00