Situace v Železném Brodě

20.10.2020
Situace v Železném Brodě
Podle dat poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR bylo k 20. 10. 2020 na území Železného Brodu celkem 76 osob pozitivních na COVID-19.

Údaj o aktuálně pozitivních osobách je často snižován se zpožděním, když jsou do systému následně doplňovány údaje o uzdravených,

Krajská hygienická stanice koná příslušné kroky při stanovení případných opatření.

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00