Sběr velkoobjemového odpadu

21.05.2020
Sběr velkoobjemového odpadu
Ve sběrném dvoře se od poplatníků zapojených do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství max. 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku. Dále se od poplatníků 2 × ročně zdarma odebírají objemné komunální odpady katalogové číslo 200307 (jiné druhy jsou zpoplatněny).

Termín první ½ roku je stanoven na pátek 12. 6. (9–18 hodin) a na sobotu 13. 6. (9–12 hodin). Odebírání odpadů zdarma bude pouze od poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému odpadového hospodářství v Železném Brodě. Občané jiných obcí, právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku. Při odběru proběhne evidence množství odpadu a osoby, který opad odevzdává, žádáme proto občany o trpělivost při vyřizování administrativních záležitostí, pokud se najednou dostaví více lidí.

Martin Hoření, Odpadové hospodářství Města Železný Brod

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00