Sběr nebezpečných položek komunálního odpadu

09.09.2021
Sběr nebezpečných položek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v neděli 3. října 2021.

Více informací a rozpis stanovišť

 

Přijímány budou tyto druhy odpadů:

* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů

* Oleje a tuky

* Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)

* Barvy, lepidla a pryskyřice

* Rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid)

* Nepoužitá léčiva (léky), Pesticidy (hnojiva)

* Akumulátory, baterie, články a zářivky

 

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech o objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Způsob přebírání odpadů:

1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr.   Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!

2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.

3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.

4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

 

Více info na MěÚ Železný Brod, odbor životní prostředí, tel.č.: 483 333 924, TIS, tel.č.: 484 353 333 nebo pracovníci Severočeských kom. služeb s.r.o, tel.č.: 483 312 403.

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty