S úctou k Miladě Horákové

26.06.2020
S úctou k Miladě Horákové
V sobotu 27. 6. 2020 uplyne 70 let od popravy JUDr. Milady Horákové. V zinscenovaném politickém procesu byla odsouzena k trestu smrti společně s dalšími třemi osobami: strážmistrem SNB Janem Buchalem, novinářem Závišem Kalandrou a právníkem Oldřichem Peclem.

Z celého světa přicházely žádosti o milost od světoznámých osobností jak ze světa politiky, tak i ze světa vědy. Sama Milada Horáková žádost o milost nepodala.

Historik Michal Stehlík ke smrti Milady Horákové napsal: „Její smrt není žádný justiční omyl, jde o vraždu z politických důvodů. Tento historický fakt nejde omluvit dobou, atmosférou, ničím podobným.“

Za její přístup ke spravedlnosti a morálním hodnotám se Miladě Horákové musíme hluboce poklonit a říci: ČEST JEJÍ PAMÁTCE.

 

Mgr. František Lufinka                                                             Mgr. Ivan Mališ

      starosta města                                                                 místostarosta města

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00