Revitalizace zeleně na sídlišti Na Vápence

06.04.2023
Revitalizace zeleně na sídlišti Na Vápence
Jak jste mnozí zaznamenali, proběhlo kácení dřevin v lokalitě Na Vápence. Jedná se o první etapu chystané celkové revitalizace zeleně na tomto železnobrodském sídlišti.

Kácení má své opodstatnění. Stav vybraných stromů byl zhoršený či silně narušený. Právě proto byly dané dřeviny arboristy doporučeny k odstranění, a to i s ohledem na bezpečnost obyvatel sídliště. V letošním roce pak bude zpracována projektová dokumentace na celkovou revitalizaci zeleně a následně budou staré stromy postupně nahrazeny novými v rámci náhradní výsadby. Věříme, že brzy bude „Vápenka“ nejen bezpečnějším, ale i hezčím místem pro život.

Zpět