Rekonstrukce vodovodu ve Bzí

01.11.2019
Rekonstrukce vodovodu ve Bzí
Rekonstrukce se prodlužuje do 30.11.2019.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 60 mm, který byl uveden do provozu v roce 1932. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch, proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. V rámci této etapy dojde k výměně vodovodu v celkové délce 603,50 metrů, součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE 100RC d90 PN 10. V celé délce se předpokládá provádění otevřeným výkopem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. září 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech.

Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 20. října 2019. 

Další podrobnosti o stavbě naleznete zde.

Mapa k nahlédnutí zde.

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00