Rekonstrukce fasády kostela Nejsvětější Trojice ve Bzí

05.10.2021
Rekonstrukce fasády kostela Nejsvětější Trojice ve Bzí
V letošním a příštím roce bude probíhat ve Bzí na kostele oprava fasády.

Práce započnou na straně ke hřbitovu. Bude zde postaveno lešení a hroby budou zajištěny před poškozením a znečištěním. Přesto Vás prosíme po tuto dobu o shovívavost.

Děkujeme.

Farní úřad Železný Brod

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty