Program COVID - gastro - uzavřené provozovny

24.02.2021
Program COVID - gastro - uzavřené provozovny
POZOR! Dne 1. 3. 2021 končí příjem žádostí o podporu z programu COVID - gastro - uzavřené provozovny.

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), má za cíl podpořit všechny provozovny, které na základě říjnových mimořádných opatření vlády ČR musely omezit činnost nebo úplně zavřít. Podpora v rámci první výzvy je za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 18. ledna v 9:00 a bude ukončen 1. března 2021.

Znění programu

Program je určen pro fyzické nebo právnické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo jiného obdobného právního předpisu, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády od 9. října 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti. Tedy:

  • Podniká ve vybraném sektoru podnikání (viz tabulka níže).
    Jde především o maloobchodní provozovny (prodejny), gastronomický sektor (restaurace, bary) a poskytování služeb (kadeřnické a podobné osobní služby, dále fitness, bazény, kina, herny, výstavy, fotografické služby apod.).
  • Byla mu přímo omezena činnost vládními opatřeními
    Žadatel musí být schopen uvést, jak mu byla činnost omezena (zavřený bazén, uzavřený vnitřek restaurace, zákaz prodeje apod.), a v případě kontroly musí prokázat pokles tržeb v daném období o 30 %, přičemž se jedná o tržby za celou osobu žadatele, nikoli za konkrétní prodejnu; porovnává se Q4/2020 oproti Q4/2019, v případě pozdějšího vzniku se srovnává Q4/2020 oproti Q3/2020.
  • Má zaměstnance v pracovním poměru či tzv. „spolupracující osoby OSVČ“ (což jsou obvykle rodinní příslušníci, tyto osoby si může uplatnit jen žadatel – OSVČ, nikoli žadatel – právnická osoba) či „jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele“ (pokud takový jednatel nečerpal kompenzační bonus). Uznává se pouze „pracovní poměr“ (i částečný, nemusí jít o plný pracovní poměr), ale neuznává se samostatná OSVČ (pro ty je určen kompenzační bonus Ministerstva financí) a neuznává se ani zaměstnávání formou dohod (DPČ, DPP).
  • Podmínkou pro čerpání podpory také bude, že žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00