Prodej pozemků v lokalitě "Těpeřská stráň""

13.07.2022
Prodej pozemků v lokalitě
Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo usnesením č. 27/27Z/2022 záměr prodeje pozemků v lokalitě "Těpeřská stráň" a zároveň podmínky veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na uzavření kupních smluv na pozemky v lokalitě "Těpeřská stráň" a podmínky prodeje.

Předmětem prodeje jsou tyto pozemky ve výlučném vlastnictví města Železný Brod:

  • pozemek p. p. č. 960 o výměře 810 m2, zahrada
  • pozemek p. p. č. 959/1 o výměře 800 m2, trvalý travní porost
  • pozemek p. p. č. 1160/1 o výměře 814 m2, zahrada
  • pozemek p. p. č. 1160/8 o výměře 842 m2, zahrada
  • pozemek p. p. č. 1160/9 o výměře 802 m2, zahrada

vše v katastrálním území Železný Brod, v obci Železný Brod, zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou

mapa

Předmětem veřejné soutěže je výběr nejvhodnější nabídky na uzavření pěti kupních smluv na pět pozemků ve vlastnictví vyhlašovatele. Záměrem vyhlašovatele je, aby předmětné pozemky byly po prodeji realizovaném na základě této veřejné soutěže využity výhradně k výstavbě rodinných domů a aby tyto domy byly využívány k trvalému rodinnému bydlení.

Znění podmínek veřejné soutěže.

Více informací na webových stránkách města.

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies