Městské dotace - II. kolo

08.09.2021
Upozorňujeme všechny zájemce o dotaci z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2021 na skutečnost, že od 13. 9. 2021 proběhne příjem dotačních žádostí v rámci II. kola.

Způsobilými žadateli o dotaci z tohoto Programu jsou fyzické a právnické osoby se sídlem na území města Železný Brod, které podají příslušnou a zcela vyplněnou žádost v daném termínu.

Formulář žádosti včetně znění programu lze najít na našich webových stránkách.

Příjem žádostí bude od 13. do 24. 9. 2021 (do 12 hodin). 

Žádost je nutno podat do stanoveného data a hodiny elektronicky na adresu podatelna@zelbrod.cz formou elektronické zprávy, která bude přijata i bez zaručeného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu odesílatele (s doplněním podpisu do 5 dnů) nebo osobně na podatelnu nebo poštou na adresu Město Železný Brod, podatelna, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod (rozhodující pro přijetí žádosti je nikoli datum a hodina odeslání, ale datum a hodina přijetí na podatelně).

 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty