Pozor na ptačí chřipku!

26.11.2021
Pozor na ptačí chřipku!
Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles
produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Leták s informacemi od Státní veterinární správy

Preventivní opatření:

  • zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
  • oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
  • umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
  • důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  • použití bezpečného krmiva a steliva
  • použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi
Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies