Nový územní plán pro Železný Brod

02.01.2020
Pořizovatel upozorňuje občany na možnost podání písemné „Žádosti o změnu územního plánu“
do 3. 2. 2020.

Zastupitelstvo města Železného Brodu schválilo na svém zasedání dne 10. 6. 2019 usnesením č.45/6Z/2019 pořízení nového územního plánu pro město Železný Brod. 

Pořizovatelem územního plánu je Úřad územního plánování v Železném Brodě. Pro spolupráci s pořizovatelem (zajištění informovanosti města o průběhu pořizování) byl v souladu se stavebním zákonem určen Mgr. Ivan Mališ (tzv. „určený zastupitel“).

Pořizovatel upozorňuje občany na možnost podání písemné „Žádosti o změnu územního plánu“
do 3. 2. 2020. 

Žádost lze podat na odboru územního plánování a regionálního rozvoje nebo přímo na podatelně města. Veškeré informace, které má žádost obsahovat jsou uvedeny níže nebo je lze nalézt na příslušném formuláři, který je ke stažení zde.

Formulář je možné také vyzvednout na odboru územního plánování a regionálního rozvoje v 2. patře budovy A.  

 

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje a obsahuje dle § 46 stavebního zákona

  • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně jeho vlastnických či obdobných práv k pozemku či stavbě na území obce
  • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce
  • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem
  • důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny
  • návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších souvisejících nákladů (není třeba uvádět, pořízení financuje město). 

Pořizovatel po převzetí žádosti na pořízení změny posoudí její úplnost a soulad s právními předpisy. Pokud žádost splní všechny náležitosti, předloží ji pořizovatel se svým stanoviskem k rozhodnutí zastupitelstvu. Po schválení zastupitelstvem města bude žádost o změnu územního plánu zařazena do pořizovacího procesu nového územního plánu.
 

Zařazení žádosti o změnu do pořizovacího procesu neznamená, že bude požadavku vyhověno. 

 

Bližší informace Ing. Dana Makovská tel. 483 333 966.

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00