Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

04.02.2021
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2021 dotační program "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". Město Železný Brod tímto oznamuje vyhlášení tohoto programu.

Finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Žadatelem je vlastník kulturní památky. Žádost se podává Městskému úřadu Železný Brod, odboru životního prostředí, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod (kontaktní osoba: Dana Picková, 483 333 981, d.pickova@zelbrod.cz), a to v termínu 1. 2. - 28. 2. 2021.

Podrobné znění programu.

Zásady a formuláře žádosti Programu naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00