Plánované přerušení dodávky elektřiny

09.07.2021
Plánované přerušení dodávky elektřiny
Informujeme o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, a to dne 28. 7. 2021 od 7:30 do 18:30 hodin (ulice Betlémská, Františka Balatky, Hluboká, Štefánikova, Zahradnická, Železná).

Dotčené adresy:

Železný Brod č. p. 185

Betlémská č. p. 93, 159, 175, 181, 184, 202, 205, 206, 221, 337, 406, 733, 866

Františka Balatky č. p. 135

Hluboká č. p. 112, 114, 115, 187, 207, 220, 262

Štefánikova č. p. 381, 449

Zahradnická č. p. 118, 166, 190

Železná č. p. 94, 97, 98, 100, 167, 264, 265, 271, 362, 400, 412, 441, 522, 548, 578, 875

kat. území Železný Brod parcelní č. 1183/5

mapa


Přerušení dodávek elektřiny se vždy snažíme plánovat pouze v nezbytně nutném rozsahu, zpravidla v pracovní dny a po co nejkratší dobu. Odstávky nám umožňují provádět pravidelnou údržbu a rozvoj elektrické sítě, abychom pro Vás zajistili bezpečnou a spolehlivou dodávku elektřiny.

Zasílání upozornění si jednoduše nastavíte na www.cezdistribuce.cz/sluzbaUpozornění na odstávky elektřiny budete dostávat vždy minimálně 15 dní předem a v případě zjištěné poruchy obdržíte navíc i SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek elektřiny. Služba je poskytována zdarma.

 

ČEZ Distribuce, a. s.

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty