Pietní akt

03.05.2023
Pietní akt
Dnes, 3. května, započaly v Železném Brodě květnové oslavy konce druhé světové války. Od 10:00 hodin proběhl Pietní akt na železnobrodském hřbitově za účasti představitelů města, skautů, dětí z obou železnobrodských základních škol a zástupců veřejnosti. Nechyběla ani vojenská čestná stráž.

Nejprve se úvodního slova ujala pí Alena Matějková, vedoucí Informačního a kulturního střediska Železný Brod, aby přítomným připomněla historické události, které se k jednotlivým pomníkům váží. Následoval proslov pana místostarosty Ivana Mališe, který mimo jiné zavzpomínal na osobnost Otakara Batličky, českého radioamatéra, světoběžníka, spisovatele a bojovníka proti nacismu, aby zmiňované události přiblížil i mladé generaci příkladem životního osudu tohoto hrdiny, oceněného válečným křížem. Žáci základních škol  obohatily program zpěvem národní písně a taktéž české státní hymny. 

Květiny byly položeny nejen k hrobům padlých v 1. a 2. světové válce a obětí totalitních režimů, ale také v ulici Štefánikova u pomníku Rýnovických vězňů a v budově "B" Městského úřadu Železný Brod u pamětní desky pana učitele Balatky.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na výstavu "Květnové povstání 1945 v Železném Brodě", která je k vidění ve foyer kina ve dnech 3.-5. 5. 2023 v čase 10:00-15:30 hodin, a na "Operní soirée" s Jaroslavem Patočkou a manželi Lédlovými - slavnostní koncert k výročí osvobození města proběhne dne 3. 5. 2023 od 19:00 hodin v městském divadle. Jste srdečně zváni.

Zpět