Revitalizace parčíku v historické části města

02.05.2018
Revitalizace parčíku v historické části města
Park v Železné ulici byl v letošním roce opraven do podoby, která částečně vylepší vzhled historické části města, kdy se po dlouhých debatách podařilo upravit perkovou pěšinu a vytvořit tzv. setkávací plochu, kde bude možné konat společenské aktivity.

V dolní části bylo zrušeno schodiště a byl vytvořen nástup ze Železné ulice. Plocha pod parkem byla vydlážděna a došlo k opravě zábradlí. Následovat bude ještě dosázení zeleně a doplnění mobiliáře. Revitalizaci parku provedly Technické služby města Železný Brod za pomoci místních podnikatelů.

 

Mgr. Martin Řehák

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00