Otázky kolem koronaviru

06.02.2020
Otázky kolem koronaviru
Vážení občané, dovolte nám, abychom Vás v souvislosti s probíhající epidemií koronavirem, která byla světovou zdravotnickou organizací vyhodnocena jako ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, informovali o připravenosti i krocích Libereckého kraje a jeho zdravotnictví.

Jak jistě víte z médií a tiskové konference krajského úřadu, svolal v minulém týdnu krajský hygienik jednání krajské epidemiologické komise, kde byly potvrzeny a upraveny nastavené postupy v rámci IZS i zdravotnictví obecně. Zejména byly dohodnuty: posouzení rizika, definování případu i rizikového kontaktu, vyhlášení karantény, způsob izolace, vyšetřování a doprava pacientů i vzorků materiálu. Přestože v Libereckém kraji ani v České republice koronavirus zatím nebyl prokázán, je nutné na tento výskyt být připraven. I z tohoto důvodu byla informována nejen všechna zdravotnická zařízení, praktičtí lékaři, ale snažíme se maximální měrou informovat i obyvatele Libereckého kraje. Také z tohoto důvodu se obracíme na Vás, abyste v případě potřeby měli odpovídající informaci, která by byla v souladu s dohodnutými postupy na krajské epidemiologické komisi. Ve vzájemné spolupráci tuto mimořádnou situaci, stejně jako v minulosti, společně zvládneme racionálně, bez zbytečné paniky a především bez rozsáhlejších zdravotních následků.

Zejména s ohledem na předběžnou opatrnost je nutné, aby občané, kteří navštívili zasaženou oblast jihovýchodní Asie, tj. mají tedy pozitivní tzv. cestovatelskou anamnézu, a mají respirační problém, kontaktovali telefonicky územní pracoviště krajské hygienické stanice, případně svého praktického lékaře, a tito odborníci následně rozhodnou o dalším postupu na základě posouzení míry individuálního rizika.

Informace o celkové epidemiologické situaci naleznete na stránkách KHS Libereckého kraje www.khslbc.cz či ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz .

 

S pozdravem

 

MUDr. Přemysl Sobotka                                                                MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

Náměstek hejtmana LK pro resort zdravotnictví                   Ředitel Krajské hygienické stanice LK

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00