Ošetření památných stromů – 3. etapa

20.07.2021
Ošetření památných stromů – 3. etapa
Od podzimu 2020 do jara 2021 se podařilo Městu Železný Brod ošetřit pět památných stromů v ORP Železný Brod.

Mezi tyto mimořádné jedince, které se podařilo ošetřit, patří dva duby letní v Chlístově, lípy velkolisté ve Střevelné a v Loužnici a lípa malolistá v Alšovicích. Vzhledem k mimořádné finanční náročnosti se na ošetřování těchto jedinečných stromů podílel i Liberecký kraj, který poskytl dotaci ve výši 50 % nákladů.

Ošetření prováděla odborná arboristická firma s mnohaletou zkušeností péče o senescentní stromy. U stromů byly provedeny obvodové a lokální redukce korun, bezpečnostní řezy a instalovány dynamické a statické vazby. Tyto zásahy byly provedeny z důvodů zajištění bezpečnosti stromů a prodloužení jejich perspektivy setrvání na stanovišti. V posledních třech letech tak byly postupně ve třech etapách ošetřeny v podstatě všechny památné stromy na Železnobrodsku. Péče o tyto stromy, které jsou významné jak z hlediska historického, tak ekologického a estetického, je důležitá, jak se ukázalo i při nedávných silných bouřkách, které památné stromy přežily bez větší úhony.

Bc. Vítězslav Prchal, referent Odboru životního prostředí

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty