Opatření k omezení negativních dopadů krizových a mimořádných opatření nouzového stavu na podnikatele

29.06.2020
Podnikatelé, jejichž činnost musela být z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 omezena či pozastavena, mohou zažádat o prominutí nájemného za pronájem nemovitostí k podnikání v majetku města Železný Brod.

Vzhledem k tomu, že nouzový stav skončil dne 17. 5. 2020, se případné prominutí nájemného týká měsíce března, dubna a května roku 2020.

Písemné žádosti o prominutí nájemného zasílejte na adresu města Železný Brod
do 31. 7. 2020.

Zároveň podnikatelé, kteří jsou na základě smlouvy zapojeni v systému odpadového hospodářství, mohou zažádat o prominutí platby.

 

Oficiální znění opatření naleznete zde.

 

Mgr. František Lufinka, starosta města

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00