Omezení na Jiráskově nábřeží

13.05.2022
Omezení na Jiráskově nábřeží
Omezení v provozu na Jiráskově nábřeží a v Poštovní ulici v souvislosti s realizací regenerace sídliště.

V pondělí 16. května budou zahájeny práce na překopu ulice Jiráskovo nábřeží před domem čp. 714. Dle zhotovitele bude proveden překop komunikace tak, aby byl umožněn průjezd okolo prováděných prací. Žádáme o zvýšenou opatrnost při pohybu daným prostorem.

Další komunikací, u které dojde k omezení z důvodů probíhajících prací, bude křižovatka Jiráskova nábřeží a Poštovní ulice. Z důvodu propojení veřejného osvětlení bude uvedená křižovatka překopána. Práce budou probíhat tak, aby byla vždy polovina komunikace průjezdná. Může ale dojít k omezením, komunikace by měla být na konci dne použitelná bez omezení. Povrch bude zatím provizorní.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies