Odpady – upozornění pro občany

09.09.2020
Odpady – upozornění pro občany
Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku.

      Dále se od poplatníků zdarma odebírají objemné komunální odpady (katalogové číslo 200307) 2 x ročně v předem stanovených termínech bez ohledu na množství. Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o: nábytek, koberce, linolea, matrace, sedací soupravy apod. Termíny jsou stanoveny na jaře a na podzim.

Podzimní termín je stanoven na pátek 16. 10. a sobotu 17. 10. 2020. V pátek je pracovní doba 9.00 až 18.00 hodin, v sobotu 9.00 až 12.00 hodin. Jiné druhy odpadů budou i v tomto období zpoplatněny dle platného ceníku.

       Odebírání odpadů zdarma bude jen od poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému odpadového hospodářství v Železném Brodě. Občané jiných obcí, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku.

       Z důvodu zákonem nařízené provozní evidence bude veškerý odpad evidován nejen co do množství, ale i s adresou osoby, která ho dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při vyřizování administrativních záležitostí, pokud najednou se dostaví více lidí.

 

Pavlína Tilňáková, odbor životního prostředí

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00