Ocenění Městské knihovny v Železném Brodě

13.11.2020
Ocenění Městské knihovny v Železném Brodě
Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 10. 11. 2020 usnesením č. 26/VI/20/RK vyhlásila výsledky soutěže Nejlepší knihovna Libereckého kraje. Městská knihovna Železný Brod získala ocenění v rámci okresu Jablonec nad Nisou a rada kraje rozhodla o poskytnutí finančního daru městské knihovně ve výši 10.000 Kč.

Čtvrtý ročník soutěže o nejlepší knihovnu v regionu vyhlásil na jaře Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Tisková zpráva na webových stránkách Libereckého kraje: https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-oceni-vyherce-souteze-o-nejlepsi-knihovny-v-regionu-n1086237.htm

Slavnostní předání ocenění by mělo proběhnout 8. prosince 2020 v 9:30 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Pokud se v tomto termínu slavnostní setkání neuskuteční (vzhledem k aktuální epidemiologické situaci), bude rozhodnuto o případném náhradním termínu.

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00