Nová technika a pomůcky pro dobrovolné hasiče

21.12.2022
Nová technika a pomůcky pro dobrovolné hasiče
JSDHO Železný Brod – dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu podpory č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.

Město Železný Brod se rozhodlo podpořit hned několik dotačních projektů. Mezi nejdůležitější zcela určitě patří projekt na umístění světelného signalizačního zařízení na bezpečný výjezd vozidel při zásahu z požární zbrojnice na sil. I /10 Štefánikova ulice v Železném Brodě. V rámci tohoto projektu došlo k umístění dvou výložníkových stožárů s osazením s tříkomorovými návěstidly SSZ typu S13 a S7, s kontrastním rámem a dodatkem „POZOR VÝJEZD HASIČŮ“.

Stávající dopravní značení nevyhovovalo z hlediska bezpečnosti a ani plynulosti silničního provozu, neboť výjezd z požární zbrojnice se nachází na frekventované silnici I. třídy, v ulici Štefánikova č.p. 40. Naše JSDHO Železný Brod je předurčena k vyprošťování z vozidel u dopravních nehod a její počet výjezdů je téměř 120 za rok, což tedy někdy činí cca 2-3 výjezdy týdně. Z toho důvodu byla provedena uvedená změna dopravního značení k zajištění bezpečnosti silničního provozu a došlo k doplnění světelným signalizačním zařízením. Tento projekt (2021-2022) byl částečně hrazen z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu podpory č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. 

V roce 2022 byl dále realizován nákup ochranných prostředků, které neodmyslitelně hasiči při zásazích využívají. Mezi ně patří nákup zásahových vícevrstvých a jednovrstvých obleků, zásahových rukavic, zásahové obuvi, zásahových svítilen s držákem, zásahových přileb, a to jak pro JSDHO Železný Brod, tak pro JSDHO Těpeře, Hrubá Horka, Bzí, Horská Kamenice a Jirkov. Uvedené prostředky byly opět hrazeny z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu podpory č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.  Výše dotace dosáhla 60% z celkových nákladů projektu.

Vzhledem k tomu, že naše JSDHO Železný Brod je mimo jiné také předurčena pro zásahy v souvislosti s dopravními nehodami, bylo dalším projektem zakoupení zvedacích vaků, které jsou nezbytným pomocníkem pro záchranáře a hasiče. Jsou všestranně použitelné k rychlému vyprošťování z málo přístupných míst, obzvláště při dopravních nehodách. Pro zásahy v souvislosti s větrnými smrštěmi byla dále pořízena svítilna PELI, která je vhodná také do rizikových prostředí a těžce přístupných podmínek, a vysoce výkonná pila taktéž pro záchranářské zásahy a likvidaci požárů, ale právě i pro zásahy v souvislosti s větrnými smrštěmi, kterých bylo v letošním roce desítky. 

Město Železný Brod doplnilo i věcné prostředky požární ochrany nákupem nového výkonnějšího plovoucího a kalového čerpadla. Současně pro JSDHO Těpeře nechalo opravit hasičskou stříkačku PS12, která byla poškozena při zásahu na začátku letošního roku. Tato hasičská stříkačka je v době záplav či zřízení čerpacích stanovišť při větších požárech stále nenahraditelným pomocníkem.

Na své si přišla i stávající požární technika, konkrétně zásahové vozidlo CAS Praga v JSDHO Železný Brod, kde proběhla oprava brzdové soustavy, bez které nadále nešlo vozidlo Praga provozovat. Současně proběhla i nutná oprava vzduchotechniky na podvozkové části vozidla Tatra. Realizováním těchto oprav se zvýší výdrž této požární techniky, která v mnoha případech bohužel postupně dosluhuje. Město Železný Brod by proto chtělo z dalšího dotačního programu pro zdejší JSDHO, zařazenou do kategorie JPO III/1, pořídit nové vozidlo CAS 20. V současnosti je jednotka vybavena speciální požární cisternou tovární značky PRAGA, obchodní označení GRAND-SEHAT CAS 24. Důvodem pořízení nové CAS je stáří a špatný technický stav stávající speciální požární cisterny. Vozidlo bylo vyrobeno v roce 2003 a od roku 2004 je v provozu. Od té doby je neustále ve výjezdu, každý rok vyjíždí k cca 110-120 výjezdům. Opotřebení agregátů je značné i přes péči věnovanou strojníky CAS. Stále hrozí bezprostřední poškození vozidla, které již nebude opravitelné. Firma, která vůz zhotovila, bohužel v roce 2005 zanikla. Z toho důvodu nelze na vůz zakoupit žádné originální náhradní díly a mnoho dílů nelze řešit ani replikovými díly. Dobrá zpráva je, že do Brodu se v příštím roce 2023, respektive na podzim, očekává nová CAS. Město získalo na její nákup dotaci z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů 2.500.000 Kč a Liberecký kraj poskytne dotaci 1.000.000 Kč. Tuto zakázku vysoutěžila firma KOBIT a postaví JSDHO Železný Brod Scanii, která nahradí současnou CAS Praga.

 

Lída Opočenská, Krizové řízení

Zpět
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies