Dobrovolní hasiči v akci

25.11.2021
Dobrovolní hasiči v akci
Město Železný Brod jakožto zřizovatel potřebovalo jako každý rok dovybavit šest jednotek dobrovolných hasičů prostředky požární ochrany.

Některé ochranné prostředky nahradí vybavení, kterému končí životnost nebo bylo poškozeno při zásazích. Peníze byly konkrétně využity na nákup 2 ks zásahového vícevrstvého obleku, 8 ks zásahových rukavic, 8 ks zásahové obuvi, 2 ks zásahových svítilen s držákem, 4 ks zásahových přileb a 4 ks zásahových obleků jednovrstvých, a to do JSDHO Železný Brod, Těpeře, Hrubá Horka, Bzí, Horská Kamenice a Jirkov.

Uvedené prostředky byly hrazeny z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu podpory č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Výše dotace dosáhla 60 % z celkových nákladů projektu, které činily 209.581 Kč, tedy dotace byla celkem 125.748,60 Kč.

Vzhledem k tomu, že naše JSDHO Železný Brod je mimo jiné také předurčena  pro zásahy v souvislosti s následky živelných pohrom způsobených vodou, bylo dalším projektem zakoupení 2 ks suchých obleků, a to včetně neoprenových rukavic a ochranné kukly. Tento vodotěsný oblek, který byl vyvinut společně s profesionálními záchranáři, poskytuje komplexní ochranu celého těla před vlhkem a chladem i při náročných záchranářských pracích na vodě.

Realizovaný nákup těchto suchých obleků byl taktéž podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu podpory č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, název projektu: Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro zásahy v souvislosti se záplavami a povodněmi. V tomto případě výše dotace činila 70 % z celkových nákladů projektu, které činily 80.260 Kč, tedy dotace byla 56.182 Kč.

Nákupem těchto ochranných prostředků se výrazně zlepší bezpečnost a ochrana zasahujících členů dobrovolných jednotek při výjezdu. Díky těmto získaným dotacím, za které patří velké díky Libereckému kraji, byla opět výrazně posílena i schopnost jednotek dobrovolných hasičů města Železný Brod.

Touto cestou bych současně chtěla moc poděkovat všem členům našich šesti JSDHO, kteří mají standardně každý rok více než stovku výjezdů. Obzvlášť výjezdová JPO - JSDHO Železný Brod kategorie JPO III/1, která je předurčena pro zásahy v souvislosti s následky dopravních nehod, pro zásahy v souvislosti s úniky nebezpečných látek, pro zásahy v souvislosti s větrnými smrštěmi a sněhovými kalamitami, pro zásahy v souvislosti s následky živelných pohrom způsobených vodou, pro zásahy v souvislosti s úniky ropných produktů na vodním toku a také pro zásahy s leteckou hasičskou službou. Tato jednotka, pod perfektním vedením velitele Radima Kovaříka, má od roku 2018-2020 na svém kontě 294 výjezdů, v letošním roce už se počet výjezdů blíží zase ke 100. Za tyto roky se nikdy nestalo, že by jednotka nevyjela k zásahu, a to i navzdory tomu, že se jedná o dobrovolnou (bez nároku na honorář), ale současně velmi náročnou činnost. Mé poděkování patří všem členům a členkám jednotek, kteří vyjíždějí ze své vlastní vůle, do zbrojnice přijedou svým vlastním vozidlem, a to v noci či za nepříznivých podmínek, většinou v čase, který by mohli trávit se svými rodinami, dětmi a přáteli, a jedou nezištně pomoci vyprostit někoho z hořícího domu, z havarovaného vozidla nebo odklízet následky nějaké havárie. Těch činností, které pro naše obyvatele dobrovolní hasiči zaštitují, je nespočet a těžko bych je tady vyjmenovala všechny. Tito členové mnohdy sami riskují své zdraví a život, aby pomohli někomu druhému a většinou de facto někomu cizímu.

Začíná nám pomalu Advent a bude následovat příchod nového roku, přeji Vám všem pevné zdraví, abyste tyto okamžiky mohli strávit v kruhu svých blízkých a aby těch výjezdů bylo co možná nejméně.

Díky, máte můj velký respekt!

 

Lída Opočenská, Krizové řízení

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies