Realizace nových sekčních garážových vrat v hasičské zbrojnici v Horské Kamenici

30.07.2020
Realizace nových sekčních garážových vrat v hasičské zbrojnici v Horské Kamenici
V rámci dlouhodobé spolupráce mělo město možnost realizovat jeden s dalších projektů, který je spolufinancován Libereckým krajem skrze Program 1.1. – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, a to z 50 %, kdy celková cena za dílo vč. DPH je 89.915,10 Kč. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu díla, kdy se konkrétně jednalo o realizaci nových sekčních garážových vrat v hasičské zbrojnici v Horské Kamenici. Město Železný Brod se finančně podílelo částkou 44.957,50 Kč.

K výměně garážových vrat se přistoupilo hlavně z toho důvodu, že stávající vrata nešla standardně otevírat, šlo tedy hlavně o usnadnění a urychlení výjezdu JSDHO V. kategorie Horská Kamenice. Dále to bereme jako další logický krok, kterým zvyšujeme akceschopnost našich jednotek.

 

Tímto děkujeme Libereckému kraji za poskytnuté prostředky a těšíme se na další spolupráci.

 

 

Mgr. Opočenská Ludmila

Kancelář tajemníka

krizové řízení

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00