Tisková zpráva: Nová cisterna pro JSDHO Železný Brod

31.10.2023
Tisková zpráva: Nová cisterna pro JSDHO Železný Brod
Město Železný Brod již od roku 2017 žádalo každý rok o investiční dotaci v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Konečně letos se železnobrodská JSDHO dočkala dlouho očekávané cisterny.

Hasičský automobil byl městem Železný Brod pořízen v rámci projektu „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Akce je financována městem Železný Brod a současně ze zdrojů poskytnutých MV-GŘ HZS České republiky z Fondu zábrany škod - České kanceláře pojistitelů částkou 2 500 000 Kč. Liberecký kraj poskytl dotaci 1 000 000 Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2022 - 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo, mimo jiné, rozpočet na rok 2023, kde vyčlenilo zbývající částku 5 300 000 Kč na pořízení nové CAS.

V sobotu 28. října 2023 ve 13.00 hodin na hasičském cvičišti v Železném Brodě proběhl den Integrovaného záchranného systému a křest nové hasičské cisterny CAS 20 na podvozku Scania, kterou pro naši JSDHO Železný Brod dodala firma KOBIT. Veřejnost měla možnost si novou cisternu detailně prohlédnout. Celou akci zahájil svým proslovem hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Mezi pozvanými hosty dorazili i někteří starostové okolních obcí, zástupci PČR a HZS, Městská policie Železný Brod a několik jednotek SDH z okolí. Stejně tak jako si hasiči nemohou vybírat počasí, když jedou k zásahu, stejně tak jsme ho neměli možnost ovlivnit ani my. Ale i navzdory dešti a následně blátivému terénu měla akce úspěch a dorazilo mnoho návštěvníků nejen z řad fandů hasičské techniky, ale i rodičů s dětmi. Kdo si tuto akci nenechal ujít, mohl vidět současnou i historickou požární a policejní techniku, ukázky příslušníků PČR ÚO Jablonec nad Nisou, Oblastního spolku ČČK Jablonec nad Nisou či ukázku zásahu, simulaci dopravní nehody a vyproštění osoby z vozidla, kterou předvedla HZS ČR, stanice Jablonec nad Nisou. Krásný požární útok předvedly děti SDH Bratříkov. 

Následně proběhl slavnostní křest cisternové automobilové stříkačky, který provedl P. Jan Jucha, farář Římskokatolické farnosti - děkanství Železný Brod. Na konci tohoto slavnostního dne zahrála k poslechu a tanci skupina Logr.

Kdybych měla konkrétně jmenovat a poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto sobotního odpoledne nebo kteří se podíleli na přípravě tohoto projektu, jehož výsledkem bylo, že mohli železnobrodští hasiči převzít takovou krasavici, určitě bych na někoho zapomněla, a proto konkrétní nebudu. Děkuji všem, kteří jste s námi u toho byli a jakkoliv přispěli, ať svou pílí nebo finančně, a doufám, že se budeme těšit zase někdy na viděnou u nějakého dalšího podobného projektu.

Závěrem snad už jen tolik, že nové cisterně přeji co možná nejméně ostrých výjezdů, a naopak co možná nejvíce hasičů, kteří o ni budou s respektem pečovat. Myslím, že ona se jim na oplátku odvděčí tím, že je vždy bezpečně dopraví zpět na základnu.

Ludmila Opočenská, kancelář tajemníka - Krizové řízení

Zpět