Náves ve Bzí

02.11.2023
Náves ve Bzí
Práce na návsi ve Bzí byly ukončeny. Zhotovitel v termínu do konce října dokončil revitalizaci návsi ve Bzí a celý prostor tak nyní má zcela nový vzhled.

Vzhledem na technologii vytvrdnutí podkladních vrstev komunikace budou linkové autobusy zajíždět na zastávku Bzí, náves od pondělí 6. listopadu. Do té doby budou ještě kontejnery na tříděný odpad navráceny na své původní místo a budou dokončeny poslední dodělávky (úprava dopravní značky apod.).

Celou akci financovalo město z vlastních prostředků a jednalo se o akci připravovanou několik let.

Věříme, že se bude nový vzhled návsi návštěvníkům a obyvatelům líbit a že vydrží po dlouhá léta bez vážnějších poškození. V následujících letech je připravována ještě oprava fasády obchodu a zateplení hasičské zbrojnice. Bude-li situace příznivá, byli bychom rádi, aby obě akce proběhly souběžně, a to v následujícím roce.

Děkujeme za výdrž, toleranci a pochopení s omezením, které stavbu provázelo.

Mgr. Martin Řehák, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

 

 

Zpět