Národní soustava kvalifikací

18.10.2023
Národní soustava kvalifikací
Národní pedagogický institut informuje o Národní soustavě kvalifikací (NSK), které jsou určeny občanské široké veřejnosti. Systém spravuje NPI ČR a spolupracují MŠMT, MPSV a Úřad práce ČR. Může pomoci občanům bez kvalifikace, ale s praktickými znalostmi z nějakého oboru (kuchyně, stavební profese, lektor, včelař, fotograf, šička, chůva, apod.), k získání dílčí nebo úplné kvalifikace a uspět na trhu práce.

  K osvědčení je vydáván i Europass v českém a anglickém jazyce.

Kdo může kurz a zkoušku zaplatit: ÚP ČR jako rekvalifikaci, zaměstnavatel jako benefit pro osvědčeného pracovníka, rodina jako pomoc nedostudovanému dítěti, přátelé jako formu zážitkového dárku (např. vaření, fotografování nebo včelaření – koníček se tak může stát i zdrojem příjmů).

Leták s informacemi

Zpět