My tři králové jdeme k vám...

06.01.2023
My tři králové jdeme k vám...
Dnes nás na radnici přišly potěšit hned tři výpravy "tří králů", a to z MŠ Koníček, MŠ Na Vápence a z Rodinného centra Andílek. Proběhlo i setkání s panem starostou, kterému všichni účastníci krásně zazpívali vzorně naučenou koledu. Dveře nám pak ozdobil nápis K+M+B, což nejsou jen počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat - Kristus žehnej tomuto příbytku". Děkujeme všem za zpívání i za toto požehnání.
Zpět