Modernizace dětského hřiště v Nádražní ulici

19.05.2022
Modernizace dětského hřiště v Nádražní ulici
Ve středu 18. 5. bylo na Vápence v Nádražní ulici zmodernizováno dětské hřiště pod domem čp. 810-812. Dříve se na místě nacházelo staré dětské hřiště, vytvořené společně se sídlištěm, které však již nevyhovovalo dnešním požadavkům a očekáváním ani státním normám.

Nově hřiště by mělo přinést nové druhy zábavy a vyžití. Namísto starých atrakcí byly instalovány moderní herní prvky, jako je houpací pérák, skluzavka s tabulí, oblíbené hnízdečko, dvojhrazda a malý lanový prvek (tzv. vlnobití).

V současné době, kdy byly prvky zabetonovány, musí nejprve vše řádně vyzrát a teprve poté bude možné dokončit některé atrakce doplněním jejich důležitých součástí. Žádáme o strpení do začátku června, kdy bude hřiště zcela dokončeno a bude možné jej naplno využívat.

Mgr. Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Zpět