Městské dotační programy

25.04.2022
Upozorňujeme občany, že právě probíhá příjem žádostí. Lhůta pro podání žádosti z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti, Programu podpory sociálních služeb a I. kolo pro podání žádosti z Programu podpory kultury a spolků je pro rok 2022 termín: 25. 4. 2022 - 9. 5. 2022 (do 12 hodin).

Na zasedání Zastupitelstva města Železný Brod dne 21. 3. 2022 byly schváleny městské dotační programy pro rok 2022.

Program podpory kultury, činnosti spolků a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2022

Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2022

Program podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2022

 

Dotace se poskytuje na období kalendářního roku a musí být využita v rámci příslušného roku a pouze na účel, na který byla přidělena.

Žádost se podává na předepsaném formuláři Města Železný Brod „Žádost o dotaci“, formuláře jsou k dispozici na webových stránkách MÚ Železný Brod nebo na podatelně MÚ Železný Brod.

Žádost je nutno podat do stanoveného data a hodiny elektronicky na adresu: podatelna@zelbrod.cz formou elektronické zprávy, která bude přijata i bez zaručeného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu odesílatele (s doplněním podpisu do 5 dnů) nebo osobně na podatelnu nebo poštou na adresu Město Železný Brod, podatelna, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod (rozhodující pro přijetí žádosti je nikoli datum a hodina odeslání, ale datum a hodina přijetí na podatelně).

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies