Městské dotační programy

16.09.2019
Upozorňujeme všechny potenciální žadatele, že právě probíhá příjem žádostí do městských dotačních programů.

Jedná se o programy: Programu podpory kultury, činnosti spolků a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2019, Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2019 a Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2019.

Žádosti budou přijímány do 30. 9. 2019 do 12 hodin.
Formuláře i přesné znění jednotlivých Programů jsou k dispozici na webových stránkách www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/formulare/

Případné další informace poskytnou místostarosta Mgr. Ivan Mališ nebo vedoucí finančního odboru paní Věra Sochorová.

 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta  

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00