Městské dotace už znají termín ukončení přijímání žádostí

19.05.2020
Zastupitelstvo města Železný Brod na svém 11. zasedání dne 18. 5. 2020 stanovilo usnesením č. 18/11Z/2020 konečný termín přijímání žádostí o dotaci z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2020, z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2020 a z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2020.

Původní termín byl stanoven na 30. 3. 2020 do 12 hodin, ale vzhledem k opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19 byl posléze zrušen. Nový termín ukončení přijímání žádostí byl zastupitelstvem odhlasován na pondělí 1. června 2020 do 12 hodin.

Žádosti se podávají do uvedeného termínu na podatelně Městského úřadu v Železném Brodě způsobem popsaným v jednotlivých vyhlášených Programech. Žádost naleznete na webových stránkách města či pod tímto odkazem zde. Požadované přílohy, jako např. zápis z výroční členské schůze ad., je možné dodatečně doplnit do středy 3. 6. 2020 do 17 hodin rovněž na podatelnu.

Již podané žádosti (od 10. 3. 2020 do současné doby) zůstávají v platnosti.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00