MAP Železnobrodsko III v pohybu

13.06.2022
MAP Železnobrodsko III v pohybu
Navázali jsme na úspěšný projekt na podporu kvality vzdělávání v mateřských a základních školách MAP Železnobrodsko II. Ve třetím projektu, který se nadále odehrává pod taktovkou MŠMT a EU, se budeme především zabývat zdokonalováním postupů vytyčených cílů projektu.

Projekt úspěšně zahájilo jednání Řídícího výboru, které proběhlo formou Per rollam 28. 3.-30. 3. 2022. Byl zvolen předseda ŘV, jímž se opět stal Mgr. František Lufinka. Byly schváleny tyto dokumenty: Jednací řád ŘV, Statut ŘV, Identifikace dotčené veřejnosti, Komunikační plán, Organizační struktura, Plán evaluačních aktivit. Veškeré dokumenty jsou veřejné a přístupné na mas-achat.cz/map2/dokumenty.  Další jednání ŘV je naplánováno na červen 2022.

Stejně jako v předchozích projektech MAP Železnobrodsko i v tomto pokračujícím projektu fungují čtyři tzv. „pracovní skupiny“. Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost zajistila seznam doporučené literatury pro 1. – 9. třídu ZŠ. Tento seznam je taktéž dostupný na webu projektu. Metodický materiál „Školních knihovniček“ byl poskytnut všem ZŠ. Poslední jednání této pracovní skupiny se uskutečnilo v MŠ Koberovy za přítomnosti ostatních ředitelek MŠ ORP Železný Brod. Nadále bude probíhat akce „Čteme dětem před spaním“, kterou MAP Železnobrodsko III realizuje spolu s Městskou knihovnou v Železném Brodě.

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost připravuje matematickou soutěž. Tato již tradiční soutěž se těší velké oblibě, neboť spolu s mozkovými závity procvičí u žáků i fyzické schopnosti. Pokud v lesích kolem Železného Brodu uvidíte běhat uřícené žáky druhého stupně, kteří si nahlas opakují mocniny a odmocniny, nedivte se. Je to moderní způsob vzdělávání.

Pracovní skupinu pro rovné příležitosti zaměstnávají otázky, které se týkají rovného přístupu ke vzdělání. V současné době přibylo téma plynulého zapojení ukrajinských dětí do škol. Pracovní skupina pro financování nadále řeší otázku dodatečného financování vzdělávacích projektů.

 

Mgr. Lenka Jůnová, člen RT MAP Železnobrodsko III

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies