Malé náměstí s novým pódiem

15.09.2017
Malé náměstí s novým pódiem
Malé náměstí má před Skleněným městečkem dokončenou první část letošních úprav. V této první části, prošla úpravami část v okolí tzv. masných krámů a cesta ke zvonici.Již v jarních měsících byla odkryta původní kamenná dlažba na pěšině ke zvonici a zlikvidováno dožilé pódium. To bylo nahrazeno pevným dlážděným povrchem, který je tvořen hladkými žulovými deskami, na které je možné umisťovat instrumenty a předvádět různé produkce na bezpečném a stálém podkladu. Zvažovanou variantou byly dlažební kostky, ale ty by nesplňovaly požadovanou bezpečnost a rovný povrch pro pohyb na pódiu a zároveň nutnou rovinu pro umisťování instrumentů. Věříme, že nám zcela nové pódium nabídne mnoho kulturních zážitků.

Původní kamenná dlažba byla odkryta a postupnými kroky jsme se dostali až ke stavu, kdy pěšina má nový kamenný povrch, který se podobá původnímu. Jsme rádi, že se vše stihlo do Skleněného městečka, které je mezním bodem pro další úpravy.

Poděkovaní patří Technickým službám města Železný Brod i odborné dlaždičské firmě, že se vše stihlo ve správném termínu a že nedošly újmy masné krámy, které nejsou v majetku města. Díky kvalitně odvedené práci se je podařilo uchovat pro majitele ve stavu, v jakém byly před zahájením oprav. Po Skleněném městečku budou pokračovat úpravy chodníku od lávky přes Žernovník k Malému náměstí a prostor před schody ke kostelu.

 

 

 

 

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail:

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00