Malé náměstí v novém

21.05.2020
Malé náměstí v novém
Včerejšího dne byly dokončeny práce na výměně povrchů na Malém náměstí. Plochy jsou vydlážděny žulovou dlažbou, jsou vyznačeny komunikace pro pohyb motorových vozidel. Věříme, že se většině bude nový vzhled Malého náměstí líbit. A i když se v letošním roce nekoná Jarmark, tak snad na Skleněném městečku budou moci návštěvníci při sledování kulturního programu říci, že máme hezčí náměstí, než tomu bylo před pár lety.

Velký dík patří zaměstnancům zhotovitele, obyvatelům, řidičům i chodcům, kteří se museli v dané oblasti pohybovat.

Nyní se budeme těšit a soustředit na Trávníky, kde se již započalo s výměnou veřejného osvětlení a byl i opraven povrch první komunikace – pěšiny mezi domy čp. 103 a 267. S dalšími úpravami čekáme na přesun vedení ČEZ Distribuce do země, což máme přislíbeno na letošní rok.

 

Mgr. Martin Řehák

vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00