Kotlíkové dotace - naposledy ve vašem kraji

13.12.2021
Kotlíkové dotace - naposledy ve vašem kraji
Od 1. 9. 2022 bude zakázáno používat kotle nižší než 3. emisní třídy pod pokutou až 50 000 Kč. Získejte dotaci na výměnu starého kotle! S pomocí kotlíkových dotací lze získat podporu až 130 000 Kč. Domácnosti s nižšími příjmy mohou získat dotaci až 95 % ze způsobilých výdajů na výměnu starého neekologického kotle. Ostatní domácnosti mohou zažádat o dotaci ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů od Státního fondu životního prostředí z programu Nová zelená úsporám.

Informace jsou dostupné na stránkách MŽP www.kotlikydotace.cz

Finanční podpora se bude týkat výměny starých kotlů na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj v rodinných domech. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % způsobilých výdajů s následujícími limity:

- Plynový kondenzační kotel max. 100.000 Kč
- Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva max. 130.000 Kč
- Tepelné čerpadlo max. 130.000 Kč

Žadatelem může být pouze vlastník (spoluvlastník) nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu), který má v nemovitosti bydliště a čistý příjem jeho domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900 Kč na jednoho člena domácnosti. Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nedokládají příjmy a jsou oprávněnými žadateli.

Potenciální zájemci o kotlíkovou dotaci by se měli přihlásit do konce roku 2021, a to z důvodu zápisu do seznamu, jež bude předložen MŽP a bude tvořit základ pro výpočet alokace pro Liberecký kraj.

Využijte již zavedené kontakty kotlíkových dotací: email kotliky@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 579, https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

Leták Krajského úřadu Libereckého kraje

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies