Kontejnerové stání na nábřeží Obránců míru

02.03.2022
Kontejnerové stání na nábřeží Obránců míru
První akcí, která se nově rozeběhla v roce 2022, je vybudování kontejnerového stání na nábřeží Obránců míru u lávky (u tenisových kurtů).

Dojde zde k vytvoření stání pro zvony na tříděný odpad, které tak již nebudou rozesety na ploše, kde je možné odstavit automobil. Současně s tímto kontejnerovým stáním bude položen povrch chodníku od dlážděné plochy k tenisovému areálu. Tento chodník měl být budován současně s rekonstrukcí silnice II/288 (nábřeží Obránců míru), došlo ale ke změně a chodník tak zůstal nerealizovaný. Aby byl vytvořen pohodlnější přístup ke kontejnerovému stání, dojde k úpravě celého prostoru. V návaznosti na tyto akce dojde i k výměně oplocení, které ohraničovalo areál bývalé školy. Tato část se realizuje ve spolupráci s tenisovým klubem, který se bude na realizaci oplocení finančně podílet.

Tato akce byla odkládána několik let a v letošním roce bude „konečně“ realizována. Věříme, že až bude vše dokončeno, bude další kout našeho města o něco krásnější.

Děkujeme, že dbáte zvýšené opatrnosti při průchodu nebo průjezdu v inkriminovaném místě.

 

Mgr. Martin Řehák, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Zpět