Komise Rady města Železný Brod

07.12.2022
Rada města Železný Brod rozhodla na svém 1. zasedání, že dle zákona o obcích zřizuje jako své poradní orgány kulturně společenskou komisi, sportovní komisi, hospodářskou komisi a komisi pro vzhled města a současně stanovuje počet jejich členů maximálně na devět. Vyzýváme proto všechny zájemce o práci v komisích z řad občanů nebo spolky, které chtějí nominovat své zástupce, aby se přihlásili.

Prosíme, učiňte tak pouze písemně do 31. 12. 2022.

V přihlášce stačí uvést jméno, telefonní číslo, e-mail a v případě zástupce spolku název spolku, který zájemce nominoval. Přihlášky zasílejte na adresu: v.brunclikova@ zelbrod.cz.

Rada města následně vybere složení jednotlivých komisí.

 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta 

Zpět