Jednotka SDH Jirkov má novou techniku

11.12.2017
Jednotka SDH Jirkov má novou techniku
Dobrovolní hasiči místní části Železného Brodu - Jirkova uspěli se žádostí o dotaci na pořízení nového vozidla pro svou jednotku. V sobotu 2. prosince 2017 bylo před požární zbrojnicí v Jirkově toto nové požární vozidlo slavnostně předáno jednotce SDH Jirkov.

Slavnostního předání se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje,  HZS Libereckého kraje – ÚO Jablonec nad Nisou, Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, zástupce dodavatele požárního vozidla firmy Progres Servis Sibřina spol. s.r.o. a starosta města. Dále se předání zúčastnila řada hostů, jak z řad kolegů dobrovolných hasičských jednotek města Železný Brod a spoluobčané z Jirkova.

Požární vozidlo je značky IVECO Daily 50C15V s označením DA10-L1MS, klíče od vozidla předal jednotce starosta města Mgr. František Lufinka, který popřál jednotce mnoho úspěchů při výjezdech k mimořádným událostem a také hasičským soutěžím. Nakonec jednotce hasičů a novému požárnímu vozidlu požehnal místní farář Mgr. Jan Pawel Jucha.

Vozidlo bylo pořízeno z více zdrojů: z účelové dotace rozpočtu Libereckého kraje, z dotací pro jednotky SDH obcí na pořízení dopravního automobilu Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR a také nedílnou částí z rozpočtu města Železný Brod. Celková cena vozidla 1 753 053Kč.

Velké poděkování patří také členům SDH Jirkov a hlavně starostovi SDH Jirkov panu Františku Šilhánovi, který se velkou měrou podílel na realizaci pořízení požárního vozidla.

 

 

Kateřina Mrkvičková, Odbor vnitřních věcí, krizové řízení

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00