Hlasujte pro Hrbatou chalupu!

24.05.2023
Hlasujte pro Hrbatou chalupu!
Liberecký kraj vyhlašuje další ročník soutěže Památka roku! Toto prestižní ocenění uděluje již od roku 2016 vlastníkům kulturních památek, kteří je obnovili v co nejvíce původní podobě.

Letošní ročník je zvláštní tím, že mimo hlavní ocenění, o němž rozhoduje šestičlenná odborná komise, můžete o svém vítězi hlasovat i vy! Cena veřejnosti v podobě věcného daru bude vítězné obnově kulturní památky předána společně při slavnostním předání v září.

V nominovaných je i železnobrodské "Jechovsko" neboli "Hrbatá chalupa".

A jak hlasovat? Na https://www.facebook.com/hashtag/cenaverejnosti

Stačí si rozkliknout příslušnou fotky a dát lajk konkrétní památce. Památka s nejvyšším počtem lajků vyhrává. Tak hurá do toho! Hlasování běží až do 4. června 2023.

 

Představení domu čp. 111, tzv. Jechovska"

Dům čp. 111, tzv. „Jechovsko“ se se svými autentickými konstrukcemi a dochovanými detaily řadí mezi nejhodnotnější, nejzajímavější a nejkrásnější historické roubené stavby památkové rezervace Trávníky. Jedná se o částečně podsklepenou převážně roubenou přízemní stavbu se sedlovou střechou krytou vláknocementovými šablonami. Na pravé straně jižní střešní roviny vystupuje roubená nástavba světničky se sedlovou střechou krytou břidlicí. Mezi nejcennější prvky patří bohatě zdobená lomenice podkrovní světničky zvýrazněná balustry v okenním pásu (tzv. kočičí procházka) nebo vstupní dveře, které pravděpodobně pocházejí z doby vzniku domu.

V rámci rekonstrukce probíhající od roku 2017 došlo k obnově roubených stěn přízemí včetně podezdívky, obnově a doplnění vstupních dveří, obnově interiéru roubené světnice, opravě lomenice západního průčelí a obvodového zdiva, opravě podstávky a obvodového pláště podkrovní světničky v jižním průčelí. V průběhu stavebních prací byl kladen důraz na maximální zachování originálních konstrukcí včetně barevnosti.  Například byly šetrně vyjmuty původní vymazávky spár roubení, namočeny ve vodě a znovu použity jako výplň spár. Podle dendrochronologické analýzy byla výstavba domu datována již do druhé poloviny sedmdesátých let 18. století.

Zpět