Hasiči radí občanům

20.04.2022
Hasiči radí občanům
Při parkování pozor na požární nástupní plochy!

Parkování zejména v centrech měst nebo na sídlištích a v jejich okolí je velký problém. Parkovacích míst je málo a počet automobilů neustále roste. V každodenním boji o místo vyhrává ten, kdo dřív přijede. Na problematiku „špatného“ parkování upozornil již v roce 2016 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje projektem 3 metry k životu - Když jde o život, přeparkovat nestihnete!

 V roce 2019 se k projektu připojil i Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Projekt dlouhodobě cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při nesprávném parkování a pouze opakují zažité vzorce chování. Hasiči tak upozorňují na potřebu dostatečného prostoru pro průjezd mobilní požární techniky a jejího ustavení při provádění záchranných prací. S velkými problémy se opakovaně setkávají hasiči na sídlištích budovaných především v 70. a 80. letech 20. století, kde jsou nástupní plochy pro požární techniku často neoznačené a v řadě případů nepřístupné.

A co to vlastně nástupní plocha pro požární techniku je, a jak se pozná?

  • Nástupní plocha slouží pro ustavení požárních vozidel v takové vzdálenosti od objektu, aby bylo možné např. využití výškové techniky k záchraně ohrožených osob, případně provedení požárního zásahu z vnější strany budovy.  
  • Nástupní plocha musí navazovat na přístupové komunikace, mít šířku nejméně 4 m, musí být odvodněna a zpevněna. Nástupní plochu lze zatravnit nebo jiným způsobem upravit její povrch, pokud bude zajištěna její funkce.
  • Nástupní plocha musí být označena dopravní značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“.
  • Nástupní plochu je možné využít k jiným vhodným účelům, které nebudou bránit příjezdu a ustavení požárních vozidel (např. chodník pro pěší, obslužná komunikace, manipulační plocha), ale nesmí být využívána k parkování nebo odstavení vozidel.

V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly zaparkovanými tak, že znemožňují čerpání vody z nadzemních a podzemních hydrantů. Veškeré tyto nešvary vedou k omezení podmínek pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Než příště zaparkujete, vzpomeňte si na tyto řádky, myslete na život svůj, svých blízkých a sousedů a pomozte správným parkováním složkám integrovaného záchranného systému při záchraně života, zdraví a majetkových hodnot. Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies