Opakovaná výzva - Kontrolní výbor města Železný Brod

07.12.2022
V případě zájmu o členství v kontrolním výboru města Železný Brod prosím podávejte své přihlášky do středy 4. 1. 2023.

Do přihlášky uveďte své jméno a kontakt. Údaje pak zašlete na email: sekretariat@zelbrod.cz

O případném členství budete informováni po rozhodnutí Zastupitelstva města Železný Brod.

 

Kontrolní výbor je zřizován zastupitelstvem obce, které také volí a odvolává jeho předsedu a další členy tohoto orgánu. Jedná se o povinný iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce. Počet členů kontrolního výboru je vždy lichý, přičemž zákon stanoví minimální počet tří členů. Předsedou kontrolního výboru může být pouze člen zastupitelstva obce. Výbor se schází dle potřeby a ze své činnosti se kontrolní výbor zodpovídá pouze zastupitelstvu obce, kterému také předkládá svá stanoviska a návrhy. Jeho úkolem je pak kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady, kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.

 

Zpět