Dotační programy města Železný Brod – aktuální příjem žádostí

08.09.2017
V souvislosti se zněním podmínek pro poskytování financí z jednotlivých dotačních programů Města Železný Brod, schválených zastupitelstvem města dne 6. 2. 2017, upozorňujeme žadatele z řad fyzických i právnických osob na aktuální příjem žádostí o dotaci, který probíhá v rámci 2. výzvy v termínu 4. 9. 2017 -15. 9. 2017.

Veškeré další informace včetně znění jednotlivých programů, formulářů žádostí a vzoru veřejnoprávní smlouvy lze nalézt na webových stránkách města v odkazu Občan, dále přejděte na Dokumenty a poté na Formuláře. Ústní informace případně podá místostarosta I. Mališ nebo vedoucí finančního odboru V. Sochorová.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail:

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 2225-0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00