Dočasné pozastavení příjmu žádostí o půjčku z Fondu na zlepšení úrovně bydlení

29.03.2017
Na základě doporučení Ministerstva financí dnešním dnem dočasně pozastavujeme příjem žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

Důvodem je nejednotné stanovisko Ministerstva financí a Ministerstva vnitra k možnostem obcí poskytovat půjčky svým občanům. Podle vyjádření České národní banky se obcí týká nový zákon o spotřebitelském úvěru. Obce mohou využít výjimky zákona o spotřebitelském úvěru za splnění několika podmínek. Jednou z podmínek je, aby byl úvěr na bydlení poskytnut za podmínek, které jsou celkově výhodnější než podmínky na trhu obvyklé, omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu a na základě jiného právního předpisu. Ministerstvo financí uvedlo, že jiným právním předpisem může být obecně závazná vyhláška obce. Ministerstvo vnitra (v jehož gesci je dohled nad obecně závaznými vyhláškami) však odmítlo formu obecně závazné vyhlášky s tím, že tímto předpisem by mohl být přímo zákon o obcích. V této věci proběhnou jednání mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí, jejichž výsledkem má být doporučení obcím, jak by měly správně postupovat.  

 

Mgr. Josef Haas, tajemník úřadu

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail:

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 2225-0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00