Digitální povodňový plán

09.09.2021
Digitální povodňový plán
Vážení spoluobčané, v rámci projektu budou v Digitálním povodňovém plánu (DPP) města Železný Brod aktualizována, případně doplněna data, která se týkají ochrany obyvatelstva. Jedná se o neveřejnou část DPP, která je určena pouze pro využití IZS a složek na ochranu obyvatelstva. Tímto bychom rádi oslovili Vás, kteří vlastníte nemovitost nebo trvale žijete v povodňových částech města Železný Brod.

V souvislosti s aktualizací DPP vyplňujeme tzv. povodňové karty, do kterých uvádíme telefonní kontakt (e-mail) na vlastníka nemovitosti nebo kontakt na osobu, která v nemovitosti trvale žije. V těchto kartách lze vyplnit i několik dalších údajů: např. kolik osob zde žije, osoby starší 60 let, osoby do 10 let, osoby imobilní či jinak zdravotně postižené, zda v případě krajní nouze (povodně) máte v objektu umístěna nějaká zvířata, popř. jaká, je samozřejmě pouze jen na Vás, které z těchto informací budete chtít do karty uvést, samozřejmě můžete uvést pouze některé.

Znovu zdůrazňuji, že tyto údaje budou využity pouze v souvislosti s mimořádnou událostí (např. povodní) a to pouze osobami IZS a při záchranářských pracích. Údaje nebudou nijak zneužity a napomohou IZS při hledání a vyprošťování osob nebo zvířat. Pokud máte zájem, dostavte se na zdejší Informační a kulturní středisko, budova A radnice, kde s Vámi zdejší pracovnice takovou povodňovou kartu ochotně vyplní. 

Budeme velice rádi, pokud této aktualizace DPP využijete v hojném počtu.

 

Mgr. Ludmila Opočenská, Krizové řízení

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty