Práce v Trávníkách pokračují

07.06.2021
Práce v Trávníkách pokračují
Dne 14. června budou dle informací zhotovitele zahájeny práce na obnově povrchů komunikace ve Školní ulici. Dojde k obnově povrchů od Malého náměstí až k bytovému domu čp. 695 a 696, kde budou vybudována i podélná stání pro automobily, aby nedocházelo ke stání na chodníku, jako tomu je doposud.

Práce budou probíhat až do konce srpna, na kdy je naplánováno položení nových asfaltových vrstev v uvedeném úseku a zároveň na spojnici Školní a Horecké ulice. Práce budou probíhat po etapách tak, aby byly zachovány důležité průjezdy v této lokalitě, nicméně vždy k nějakému omezení dojde. Dbejte proto pokynů dopravního značení a pracovníků zhotovitele.

Na tuto etapu naváže oprava ulice Františka Balatky.

 

Mgr. Martin Řehák, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty